Ponuka práce pre každého

IN-HOUSE LAWYER (BUSINESS LAW) (REF. NO.: 3-12-29970/PF)


Place of work
Spišská Nová Ves
Job description, responsibilities and duties
A great chance to develop your career with using English and gaining experience as member of the legal team of the international Company.

Core duties of this positions are following:

- Providing legal advice and support to various departments
- Analyzing legal risks, evaluating and recommendation of alternatives
- Drafting, reviewing, negotiation and finalization of domestic and international legal and transactional documentations
- Pre-litigation work to minimize risks and maximize legal rights
- Litigations supervision
- Reviewing of the compliance material
- Compliance activities and trainings
- Internal audits and reporting compliance issues
- Following up and updating the legal budget
- Secretarial and maintenance work
- Updating of legal systems and records
- Communication with external law firms and specialists
- Keeping track of all new relevant regulations
Basic wage component (gross) and other rewards
1000 - 1500 EUR/month, od 1000 EUR/mesačne + ďalšie odmeny
Start date
by agreement
Other benefits
Company offers real challenges, a lot of work, an above average compensation and benefits package, good career development possibilities in an international environment, they can offer fun and fully contribute to the success of young, dynamic and competent team members.
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search?disciplines=hr-administrativa-a-pravo
Required education
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
The successful candidate should have the following attributes:

- University degree in legal area required
- Experience on relevant legal position
- Fluent written and spoken English
- Microsoft Excel - advanced
- Microsoft Word - advanced
- Microsoft PowerPoint - advanced
- Highly professional at all times
- Strong general legal skills
- Strong verbal and written communication skills
- Ability to work effectively in a team
- Self-starting attitude and independent thought
- Able to quickly form working relationships with colleagues (both internal and external)
- Commercial awareness and the ability to apply legal knowledge within a dynamic commercial environment
- Strong organizational skills
- Attention to detail
- Personal motivation, desire to develop and take on additional responsibility
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3387987   Dátum zverejnenia: 14.5.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1000 - 1500 EUR/month, od 1000 EUR/mesačne + ďalšie odmeny