Ponuka práce pre každého

SW QA ENGINEER, AUTOMATION TESTING (REF. NO.: 3-10-14833/PF)


Place of work
Košice
Job description, responsibilities and duties
Quality assurance and testing are extremely crucial in the software development cycle. The dedicated SW Quality Assurance uses a wide range of comprehensive testing methods and tools to ensure deliver only the highest quality solutions.

Job overview:
- Understanding the testing requirements of the feature/system/service you are testing and document the test plans/cases you will ultimately build/execute.
- Spefication, planning and development testing strategies for applications.
- Design and implementation of test frameworks for the purpose of automated and continuous integration test generation of system components, as well as system integration tests.
- Implement and maitatance of automated testing.
- Writing test documentation, ability to create and drive the test plans/team.
- Presentation of test results and release recommendations.
- Recommend automated testing frameworks & tools as needed and appropriate, driven by the testing requirements that the project suggests.
- Follow Agile testing principles and continuously review, implement and communicate process improvements and quality metrics to the team.
- Ability to dive deep on technical issues with developers.
Basic wage component (gross) and other rewards
1200 - 1900 EUR/month
Start date
by agreement
Other benefits
- Motivating salary and benefit system
- International environmet
- Technologies on the edge of the future
- Work / life balance
- Scrum / Agile is essential
Contract type
full-time
Information about the selection process
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae both in Slovak and English language with the ref. number in subject of your application.

If you've had an interview in Grafton already, please, contact your consultant directly via e-mail.
Required education
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
- Minimum 3 years’ experience performing QA, experience using automated testing frameworks.
- Bachelor’s/Mastre´s degree in Computer Science or equivalent experience.
- Experience of agile software processes and technologies (Scrum).
- Experience with test case management/execution tools and an understanding of how those tools are used in an automated testing environment.
- Knowledge of integration testing and test automation of web and back-end applications.
- Extensive practical experience in dealing with the testing framework Selenium and JMeter.
- Experience with SQL databases, including validation of data at rest as well as testing of services dependent on back-end databases.
- Experience with test case management/execution tools and an understanding of how those tools are used in an automated testing environment.
- Ability to quickly gain an understanding of complex applications and to transfer and abstract knowledge.
- Flexible, analytical mind, accuracy with attention to goals and detail.
- Excellent analytical and problem solving skills.
- Ability to work under pressure, self-motivating, adaptable to changes.
- Ability to work independently and proactively as well as a team player.

Additionally, the successful candidates will have experience with:
- Java, Linux, scripting languages
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3308189   Dátum zverejnenia: 12.2.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1200 - 1900 EUR/month