Ponuka práce pre každého

TEAM LEAD ON COST DEPARTMENT IN A NEW GERMAN COMPANY (REF. NO.: 1-11-25307/PF)


Place of work
Bratislava
Job description, responsibilities and duties
This is a unique opportunity to start with a company which aims to drive the market worldwide.
We are looking for Team Leader for a department in a German SSC who will be responsible for poeple management and day to day Internal Accounting operations including issue identification, evaluation as well as resolution for the following process areas:
- Define & manage SAP master data, structures and value flow catalogue changes
- Perform & check cost allocations
- Define & manage Profit Center Accounting
- Perform Product Costing standard costs
- Perform Product Costing actual costs and Inventory valuation
- Global Governance, Guidance and Coordination for Internal Accounting
- Support Planning
- Support GPO with ad-hoc analysis
- Understand service level agreements and key performance indicators for Internal Accounting related business processes
- Assist and drive the implementation of initiatives for improving the efficiency and transaction processes, etc.

If you find the job description interesting, feel free to send your CV to us.
Salary offered (gross)
2100 - 2300 EUR/month
Start date
by agreement
Other benefits
Company offers an above average compensation and benefits package, good career development possibilities in an international environment, they can offer fun and fully contribute to the success of young, dynamic and competent team members.
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search?disciplines=financie-bankovnictvo-a-uctovnictvo
Required education
Secondary with school-leaving examination
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
The candidate should meet the following minimum criteria:

- Economic background in education
- Approximately 3-5 years of experience in the area of Accounting/ financial controling ideally in SSC (GL, Costs)
- Proven work experience as a team leader (2 years minimum) in SSC
- Proven experience in the area of Cost Accounting processes in a complex and international business environment.
- Work experience with SAP CO is a must (controling module)
- Fluent in both written and spoken English, etc.
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3283465   Dátum zverejnenia: 10.1.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.