Ponuka práce pre každého

JUNIOR VAT SPECIALIST (CHANCE FOR PARTIAL SSC ACCOUNTANTS) (REF. NO.: 1-11-29189/PF)


Place of work
Bratislava
Job description, responsibilities and duties
Within the professional and very friendly working environment of strong international company, an opportunity has arisen for a accounting / finance specialist to be the expert in VAT problematic.

Main responsibilities will include:

- Responsibility over newly transferred VAT department
- Processing of all activities connected to VAT
- Preparation and processing of Tax returns
- Accounting and calculations of accruals
- Participation in Tax returns preparations
- Permanent monitoring of tax legislation and ability to implement occurred changes
- Preparation of financial statements and reports for senior management
- Intense communication with financial institutions and ability to respond to audit requests
- Direct and Intense cooperation with support center in Spain
- Identification of opportunities to increase efficiency of used processes or team as a whole
- Drive for continuous process improvements in the department
Salary offered (gross)
1200 - 1600 EUR/month
Start date
by agreement
Other benefits
Career growth, rotation possibilities within accounting services, flexible working time, home-office, financial benefits.
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.
Required education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
The candidate should meet the following minimum criteria:

- Degree in financial area
- Excellent knowledge of ENGLISH is a must
- Minimum 2 years experience in area of finance or accounting
- Motivation and some experience in VAT problematic is a must
- Advanced user of MS Office (MS Excel on very good level)
- Good analytical thinking
- Proactive approach to occurred problems
- ASAP starting date or 1 month notice´s period (unfortunately we can´t accept longer notice´s period in the moment)
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3282585   Dátum zverejnenia: 9.1.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.