Ponuka práce pre každého

TECHNICAL PROJECT MANAGER WITH ENGLISH OR GERMAN (REF. NO.: 3-10-16100/PF)


Place of work
Košice
Job description, responsibilities and duties
Our client offers you the opportunity to prove yourself and demonstrate your skills as a TECHNICAL PROJECT MANAGER.

Job requires:
- Extensive knowledge of Project management: PMI
(preferred)
- Negotiates effectively with immediate and crossfunctional team members to define the team's goals, work content, and schedules
- Organizational skills, Moderates and leads meetings
- Scheduling and supervising of projects
- Allocation of work among involved parties
- Teamwork and communication skills
- Writing of project documentation
- Clearly communicates team results to project team
- Recognizes and articulates complex problems related to
the project
- The ability to interact on the phone with the customers
and their peers during the project implementation and
problem determination processes
Start date
by agreement
Other benefits
Company offers real challenges, a lot of work, an above average compensation and benefits package, good career development possibilities in an international environment, they can offer fun and fully contribute to the success of young, dynamic and competent team members.

Some of the benefits:
- Coaching program
- Work / life balance
- RELOCATION PACKAGE
- Healt initiative
- Extra vacation days
...and more
Contract type
full-time
Information about the selection process
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae both in Slovak and English language with the ref. number in subject of your application.

If you've had an interview in Grafton already, please, contact your consultant directly via e-mail.
Required education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2) or German - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
The candidate should meet the following minimum criteria:
- Advanced knowledge of English or German language
- Experience with leading medium and large projects min. 3 years
- Experience in project management methodology
- Managing and controlling of ICT projects, Resource and budget management
- Risk and Quality management, Documentation management, Reporting
- Knowledge of ICT (services, infrasctructure, enterprise sw)
- Technical awareness of local and wide area networks, LANs, Data Centres (big advantage)
- Security/Firewalls, and Voice CPE (big advantage)
- Good communication, negotiation and presentation skills, possitive and professional attitude
- Flexible
- Analytical mind
- Problem solver
- Stress resistat
- Team player
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3259894   Dátum zverejnenia: 4.12.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.