Ponuka práce pre každého

J2EE DEVELOPER, NITRA (REF. NO.: 3-10-28974/PF)


Place of work
Nitra
Job description, responsibilities and duties
We have many opportunities for Java Developers./juniors, seniors/ in NITRA

Our international client is now looking for Developers intersted in Java/SE,EE/

- Design and develop various SW components and their integration into the new or existing SW architecture.
- Implementation together with an agile team in different stages of the SW development life cycle – architecture, implementation, testing and integration, up to the rollout and maintenance.
Salary offered (gross)
1000 - 2500 EUR/month
Start date
by agreement
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.
Required education
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2) or German - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
The applicant should be a technical minded individuals with the desire to expand their current knowledge and significant experience with Java in development projects .

General Requirements:

- Bachelor’s degree (or equivalent) in Computer Science, Information Systems or a related field, or several years of equivalent work experience
- Strong quality and result orientation
- Self-motivated and able to think independently
- Ability to work well within a team environment and interact well with other teams
- Excellent command of German or English

Technical requirements:

- Knowledge and experience in object oriented software development (Java, Java SE, Java EE, Java ME)
- Knowledge of Spring, Hibernate, JUnit, Smart GWT, JPA as well as other common frameworks in the context of Java, Web Services and XML
- Good to have skills in SQL and practical experience in Oracle and its development tools
- Nice to have experience with Scmru/Agile development and project management methods
- Linux as a user

Our job opportunities are friendly with:

Java SE/EE/ME; Eclipse Javascript; SQL; XML and XML schema;iBatis; Hibernate/JPA; HTML5; CSS; SOAP and WEB services in general; Ruby Rails; Mercurial or GIT; Spring (REST, Security, MVC, Transactions mgmt.); SmartGwt (ot GWT); Apache Camel; OWASP; Tomcat; Spring Batch; MySQL; Experience with agile methodology; Weblogic; Jira
... and more
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3242076   Dátum zverejnenia: 14.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.