Ponuka práce pre každého

SCRUM MASTER (REF. NO.: 3-10-22897/PF)


Place of work
Košice
Job description, responsibilities and duties
Our client is looking for a Experienced Project Manager/Scrum Master :

Job overview:

- Manage the teams to self-organize and provide accomplishment of sprint goals
- Take care that the scrum process is well understood and followed
- Organizing and facilitating project planning the Scrum framework, including sprint planning sessions, backlog grooming sessions, daily stand-up meetings, sprint reviews and sprint retrospectives
- Coordination of the release rollout process
- Track and communicate team velocity, sprint/release progress
- Leading internal and external communication, improving transparency
- Adapting project plans, schedules, and resource assignments as required throughout projects to respond to emerging requirements and risks
- Facilitate discussion, conflict resolution and cross-team coordination
- Supporting the Scrum Team to be accountable for their commitments
- Supporting of creativity and self-organization of team members
- Identify and remove impediments, prevent distractions that interfere with the ability of the team to deliver the sprint goal
- Recommend improvements and ensure the team strives to make each increment of functionality potentially shippable
- Collaborating and communicating cross-functionally, to be 1st point of contact for the Business analyst and Commercial project manager and Košice developing team
Start date
by agreement
Other benefits
- Motivating salary and benefit system
- International environmet
- Technologies on the edge of the future
- Work / life balance
- Scrum / Agile is essential
Contract type
full-time
Information about the selection process
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae both in Slovak and English language with the ref. number in subject of your application.

If you've had an interview in Grafton already, please, contact your consultant directly via e-mail.
Required education
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and German - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
- Relevant working experience as a Project manage or Senior Scrum Master in an international environmet/entity
- Master’s degree in Information Technology or Business Administration
- Preferably holding a Scrum Master Certification or a Project Management certification
- Experience of agile SW project management methods and technologies (Scrum), Kanban
- Familiarity with MS-Project, JIRA, Greenhopper is an added advantage
- Project management skills/experience
- Fluent knowledge of English language is a must
- Knowledge of German language is an advantage
- Ability of how to learn, understand, and apply new technologies
- Proven ability to work with Project management methodologies and tools without adhering to any specific tool or process model
- Good organizational skills, self disciplined
- Flexible and dynamic person with excellent managerial skills
- Excellent analytical and problem solving skills / empathy to analysis
- Excellent priority setting and time management, methodical and organized approach
- Communication, negotiation and interpersonal skills
- Ability to work under pressure, self-motivating, adaptable to changes
- Proven ability to work with Project management methodologies and tools without adhering to any specific tool or process mode, The candidate should be
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3241650   Dátum zverejnenia: 14.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.