Ponuka práce pre každého

SR. ACCOUNTANT (GL, CONTROLLING, ANALYSIS) - PRAGUE (REF. NO.: 99-11-24526/PF)


Place of work
Prague
Job description, responsibilities and duties
When someone says „Accounting“, people usually think it is boring. I rather say it is a stable job and you can focus on the volume and quality!

If you think the same, keep reading, because you seem to be the right person for our team.

Your main RESPONSIBILITIES will be:
* Preparing reports and financial statements monthly.
* Prepare journal entries and journal entries posting.
* General ledger reconciliations.
* Preparing reports for management.
* Reconcile accounts on a monthly basis.
* Prepare monthly financial statements and bank reconciliation.
* Pre-Billing initiations.
* Supporting audits.
* Providing month-end financial information and regular month end closing activities.

Do these activities sound familiar to you? Send us your CV!
Never heard of any of these? Do not worry, training will be provided!
Salary offered (gross)
35000 - 45000 Kč/month
Start date
by agreement
Other benefits
* Meal vouchers
* 5 weeks of vacation
* Cafeteria
* Health and accident insurance
* Trainings
* Events
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search?disciplines=financie-bankovnictvo-a-uctovnictvo
Required education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Advanced (C1)
Personality requirements and skills
What you need to become a part of our team?
* A degree in Economics / Finance / Business Administration etc.
* Previous relevant experience would be great and advantage but if you are a fresh graduate with strong motivation and enthusiasm, we would be foolish not to hire you, right?
* Fluent knowledge of English.
* Practical knowledge of accounting processes.
* Have you heard about Excel? Great! You need a very good command of MS Excel.
* Experience with SAP is an advantage.
* Analytical and problem solving skills.
* Detail-oriented
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3238595   Dátum zverejnenia: 10.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.