Ponuka práce pre každého

FRENCH SPEAKER INTERESTED IN IT AND CUSTOMER CARE (REF. NO.: 99-11-24538/PF)


Place of work
Prague
Job description, responsibilities and duties
FRENCH SPEAKER PRAGUE WITH INTEREST IN IT

- SPEAKING FRENCH? YES!
- LOOKING FOR FULL TIME JOB IN PRAGUE? YES!
- IT COMPANY WANTED? YES!
- INTERESTED IN IT BUT NOT AN IT GUY - DO NOT WORRY - WE ARE LOOKING FOR YOU!!!

COME TO JOIN OUR INTERNATIONAL TEAM!
This is your opportunity to work for one of the world´s fastest growing software companies as a Product Support Analyst.

Your main responsibilities will be:

* Communication with customers regarding software or technical issues within hospitality field
* Entering technical and application related issues into the company system
* Identifying problems, finding solution to issues and troubles and inform clients about its solution
* Processing documents and information
* Developing product knowledge and identifying areas for further specialization
* Deep understanding of company product

The company has great training opportunities and constant support on the job!

If you do not have any experience within IT, DO NOT LET IT SCARE YOU! You will be trained on specific IT product used by hotels and travel agencies all over the world and you will be able to advise to users and clients about it after training.

Come join the team of young professionals with positive mindset- APPLY NOW!
Salary offered (gross)
35000 - 36000 Kč/month
Start date
by agreement
Other benefits
* INTERESTING SALARY
* ADDITIONAL HOLIDAY
* SICK DAYS
* HOME OFFICE WEEK
* MEAL VOUCHERS
* FLEXI PASSES
* LANGUAGE COURSES
* EXTRA MEDICAL CARE
* EXTRA INSURANCE (PENSION, LIFE)
* EXPANDING SOFTWARE COMPANY
* TRAINING WITHIN COMPANY
* MULTICULTURAL AND FRIENDLY ENVIRONMENT
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search?disciplines=financie-bankovnictvo-a-uctovnictvo
Required education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and French - Advanced (C1)
Personality requirements and skills
* Fluent in English and French - daily use
* Strong communication skills
* work experience in hospitality (e.g. hotel reception) or technical field is an advantage
* Good problem solving and analytical skills
* Ability to communicate effectively cross-functionally across various teams
* Be driven by the quality delivered
* Be a first class team player who possesses a positive and collegiate attitude
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3238589   Dátum zverejnenia: 10.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.