Ponuka práce pre každého

SERVICE DESK MANAGER, IT HUB (REF. NO.: 3-10-27850/PF)


Place of work
Košice
Job description, responsibilities and duties
We are looking for skilled IT Manager who will manage and lead an international Service Desk department

Your responsibilities and activities:

- Manage and lead the international Service Desk team
- Manage process for communicating outage/emergency activities to the organization
- Lead operational work in Service Desk
- Review survey feedback to improve services, tools and support experience. Report on feedback in ad-hoc, weekly, monthly and as needed.
- Interview, select, train, and develop new staff
- Lead projects or initiatives on behalf of the Support Services team
- Manage and support Office 365

Some of Upcomming Projects:
- Ensure the stabilization of Office 365
- IT security projects
- Migration of all user accounts
- New Service Desk system implementation and its migration
- Implement and adapt ITIL
Start date
by agreement
Other benefits
- Stabile international Company
- Company culture is oriented on employees
- Very friendly, professional and stabile environment
- Motivating salary
- Wide scale of nonFinancial benefits
- Long-term cooperation
- Company is growing, bringing new business and new opportunities
- Carreer growth in both ways, managerial and technical
- Participation on big IT projects within company and its concern, too.
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search?disciplines=it-telekomunikacie
Required education
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
IT Manager that we are looking for should meet these requirments:

- Bachelor’s Degree in Computer Information Systems, Information Technology, related field or equivalent experience
- Professional experience with managing / leading a support team
- Professional experience with providing technical support
- Working knowledge of Office 365
- Advanced Microsoft Active Directory and Office365 management and configuration skills in a Windows environment
- Solid technical and troubleshooting skills
- Good overview/understanding of computer hardware, servers, and networking
- ITIL knowledge, experience. Certification is beneficial
- Excellent written and communication skills
- Exceptional customer service skills
- Experience creating support documentation
- Outstanding customer service skills
- Leadership & management experience is essential
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3209466   Dátum zverejnenia: 9.10.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.