Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Ponuka práce pre každého

DO YOU WISH TO BECOME A CUSTOMER CARE CHAMPION? START YOUR JOURNEY RIGHT NOW! (REF. NO.: 1-26-25252/PF)


Place of work
Bratislava
Job description, responsibilities and duties
Have you always loved to work and communicate with people- Do you enjoy working in an international environment where you can use and improve your English to your heart’s content- Are you passionate about the latest information and communication technologies (ITCs)-

Then you are the person we have been looking for! Send us your CV and become one of the greatest customer care champions in an internationally established company where you will:

- Communicate with customers and clients in English on a daily basis
- Help English-speaking customers with their questions and issues
- Maintain excellent relations with the management and clients
- Share the latest information about ITC products
Salary offered (gross)
960 - 1230 EUR/month
Start date
by agreement
Other benefits
Company offers competitive compensation and benefit programs in a casual work atmosphere.
Contract type
full-time
Information about the selection process
Would you like to learn more about this job opportunity- Then do not hesitate any longer and send us your CV right now!

Do you have family or friends who would love this job- Do them a huge favour and tell them about it! The world always needs fresh champions!For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search-disciplines=absolventi
Required education
Secondary with school-leaving examination
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2)
The position is suitable for a fresh graduate
Yes
Personality requirements and skills
All you need to have is an upper-intermediate level of English (B2), passion for communication and desire to help people.

Nobody is born a champion which is why you will be given the opportunity to become one by:

- Attending EXTENSIVE TRAININGS and studying high-quality technical processes of the company
- Working in an INFORMAL ENVIRONMENT where you can keep high-fiving your manager as much as you want
- Enjoying “CHILL-OUT ROOMS” (because every champion deserves a little rest after hard work)
- Being in an INTERNATIONAL working environment which will give you the opportunity to broaden your professional NETWORK
- Communicating in ENGLISH, and as a result of this, reaching NATIVE-like fluency in the language
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3156518   Dátum zverejnenia: 10.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.