Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Ponuka práce pre každého

SKILLED SQL DEVELOPER - NEW PROFESSIONAL COMPANY (KE) (REF. NO.: 3-10-28415/PF)


Place of work
Košice
Job description, responsibilities and duties
New company in Kosice, greenfield projects. Modern Business Intelligence and Datawarehouse solutions provided by SAP technology and products.

Sounds good?

We are looking for a skilled SQL developer who will be responsible for data modeling, designing the architecture, design solution of data models, Olap Cubes and ensuring its stability, reliability, performance and effectivness.

Scope of employment:

- Development and design of new BI/DWH and Big Datafeatures and alternatives
- Analyzing of business requirements
- Design, create, implement and test detailed concepts
- Help write and optimize in-application SQL statements
- Ensure performance, security, and availability of databases
- Prepare documentations and specifications
- Handle common database procedures such as upgrade, backup, recovery, migration, etc.
- Profile server resource usage, and optimize and tweak as necessary
- Collaborate with other team members and stakeholders
Salary offered (gross)
1700 - 3200 EUR/month
Start date
by agreement
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search?disciplines=it-telekomunikacie
Required education
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2) or
German - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
Position is suitable for skilled SQL developer (ideally directly experienced in DWH solutions for Financial, Controlling, Logistics and Reporting ERP modules)

- Strong proficiency with SQL and its variation among popular databases
- Experience with some of the modern relational databases
- Skilled at optimizing large complicated SQL statements
- Knowledge of best practices when dealing with relational databases
- Capable of configuring popular database engines and orchestrating clusters as necessary
- Ability to plan resource requirements from high level specifications
- Capable of troubleshooting common database issues
- Familiar with tools that can aid with profiling server resource usage and optimizing it

Are you also interested to become a Functional / Technical or Business Consultant? This wide portofilio of projects will give you a chance to show your hard and soft skills.
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 3155977   Dátum zverejnenia: 9.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.