Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Ponuka práce pre každého

HR GENERALIST (REF. NO.: 5-12-25094/PF)


Place of work
Trenčín
Job description, responsibilities and duties
Would you like to take on all operational HR tasks for Slovakian branch of our international client? Bring your skills and interest in HR into play as you:

- Join an international organisation where you will be responsible for HR support and take on the role of sparring partner for our hiring managers.
- Work for a company dedicated to making a difference in terms of sustainability as well as defining the future of energy.
- Continue your career in an environment where you will have a broad and global contact base and develop unique insights into HR core processes.

In this position, you will take broad responsibility for HR on an operational level in accordance with global policies and processes. These involve all daily HR tasks - ranging from disciplinary cases to recruitment. Moreover, you will spar with the HR Partner in HQ in order to be part of building up the organisation in Slovakia. Your tasks also include:

- Staying updated and advising on employment law and working conditions as well as local agreements
- Updating employee data and managing employee files in general
- Staying updated on salary statistics in order to maintain the company’s salary and benefit structure
- Producing employment contracts based on templates
- Conducting onboarding of new employees, including HR introduction and training, in collaboration with managers
- Managing/preparing employee statistics and monthly headcount reports
Start date
by agreement
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search?disciplines=hr-administrativa-a-pravo
Required education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Advanced (C1)
Personality requirements and skills
Broad interest in HR and English at a high level

- You likely have an HR generalist background combined with knowledge of local employment law and several years of experience
- You hold a bachelor’s or master’s degree in economics, law, HR or similar giving you the skills to learn about employment law
- As a sparring partner, it is essential that you are open, enjoy reaching out to others and capable of making independent decisions
- You are able to challenge and provide value-adding leadership sparring
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 2827194   Dátum zverejnenia: 25.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.