Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Ponuka práce pre každého

JUNIOR STRUCTURAL ENGINEER FOR AN INTERNATIONAL COMPAN (REF. NO.: 5-30-25069/PF)


Place of work
Trenčín
Job description, responsibilities and duties
Babcock & Wilcox Vølund is one of the world’s most renowned companies within advanced and environmentally sound technologies for producing energy from waste and biomass.

BWV is a close-knit team of 15 dedicated and competent engineers and operators.
We have commissioned more than 500 waste-to-energy and biomass power plants worldwide.Our energy plants produce electricity and heat from waste products such as household waste.

Specifics of the role include:

- Detailing all parts of metal building systems, including structural steel
- Creating construction drawings using Tekla Structures SW
- Preparation of conceptual and outline designs for structural schemes
- Preparation of detailed design calculations to British Standards, Eurocodes and relevant design guidance notes
- Generating and verifying fabrication drawings and reports
- Generating and verifying bill of materials for field construction
- Designing and troubleshooting standardized steel framing conditions along with custom, project-specific requirements
- Ensuring a quality product by thorough contract and design coordination
- Day-to-day support to colleagues from other disciplines within the office
Start date
by agreement
Other benefits
- Working in an International company on international projects
- Working in a friendly environment
- Professional development
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search?disciplines=engineering
Required education
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
- Good communication skills in English – B2
- The position is for a junior engineer or even a master graduate
- Relevant university education is required
- Advanced level of static calculation software preferably SCIA Engineer
- Advanced level of AutoCad
- Experience with Tekla Structures is an advantage
- International orientation obtained from working or studying abroad
- Good interpersonal skills e.g. positive mindset
- Team player able to share information across the organization
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 2819244   Dátum zverejnenia: 21.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.