Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Ponuka práce pre každého

HEAD OF ROBOTICS OPERATION CENTER (REF. NO.: 1-11-25208/PF)


Place of work
Bratislava
Job description, responsibilities and duties
This is a unique opportunity to start with a company which aims to drive the market worldwide.
The Head of Robotics Operation Center ensures timely, efficient and accurate execution of the already deployed bots on a global basis. S/he drives continuous process improvements for and beyond Service Center Operations and supports with de identification and development of further robotic process automation potential. The responsibilities are following:
- Leads the Robotics Operation Center Team within ITS incl. people development, performance management etc.
- Responsible for designing, development and implementation of the virtual workforce, including steering, workload allocation, scheduling, review and calibrate the KPI;
- Responsible for ensuring that the virtual workforce is performing the activities in a compliant manner according to agreed policies and procedures;
- Provides architectural control over solution designs to ensure consistency and continuity across the company’s delivery teams;
- Responsible for assessing functional and technical feasibility of new processes that need to be automated;
- Develops new Robotics Process Automation (RPA) solutions and objects using core workflow principles that are efficient, well structured, maintainable and easy to understand;
- Mentors colleagues throughout the RPA training – provides advice and guidance on best practice and development techniques;
- Assistant in the implementation of initiatives for improving the efficiency and/or effectiveness of processes at global level; etc.
Start date
by agreement
Other benefits
Company offers real challenges, a lot of work, an above average compensation and benefits package, good career development possibilities in an international environment, they can offer fun and fully contribute to the success of young, dynamic and competent team members.
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search?disciplines=financie-bankovnictvo-a-uctovnictvo
Required education
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

German - Upper intermediate (B2) and
English - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
The candidate should meet the following minimum criteria:

- Bachelor’s degree in Computer Science or related technical degree;
- Several years of experience in process optimization in a similarly relevant area with intensive experience in leading international teams and also change management experience;
- Previous experience of Business Process Management software projects/optimization,
- Practical understanding of Microsoft Technology (VB.NET, Windows, Internet Explorer, SQL Server, Web Services);
- Experience in process efficiency assessment and/or process improvement;
- Work experience with SAP and typical other IT-tools. Technical understanding of IT supported processes to increase process automation;
- Very good English skills encompassing special terminologies in the area of Finance & Accounting;
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 2810111   Dátum zverejnenia: 14.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.