Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Ponuka práce pre každého

SUCCESSFSUCCESSFUL START UP COMPAUL START UP COMPANY LOOKING FOR REINFORCEMENTS! (REF. NO.: 1-12-24125/PF)


Place of work
Slovak Republic
Job description, responsibilities and duties
Would you like to join successful start-up company?
- Do you speak excellent English plus one of the languages below?

German, Korean, French, Dutch, Polish, Italian, Spanish, Norwegian, Danish, Arabic, Portuguese or Russian

(Proficient spoken and written level is a MUST!)

If so far your answer is Yes, let's check what is it all about:
- we are looking for new colleagues, who would enjoy to think different and be part of something new and exciting
- we believe that all of our customers deserve only the best support and care, that's why we are looking for people who are communicative, friendly and willing to help
- you would help customers to make decisions, reassure them in difficult questions or solve their issues
- if you already have experience from the travel industry we see that as an advantage, if you don't it's still ok - we provide everyone with 3 weeks of training
Salary offered (gross)
25000 - 30000 Kč/month
Start date
by agreement
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/job-search?disciplines=hr-administrativa-a-pravo
Required education
Secondary with school-leaving examination
Skills

Language skills

English - Advanced (C1)
Personality requirements and skills
We provide service to our customer on a 24/7 operation, shift work may be required

7am - 3pm, 3pm - 11pm, 11pm - 7am
- We value your opinion and welcome feedback, we pride ourselves on our collaborative approach
- You will work in a start-up culture, awash with entrepreneurial spirit; this won’t be quite like any place you’ve worked before!
- A full time role where the customers come first, you will be helping our global customers with their travel enquiries
- Work alongside a multi-national team with a Czech soul
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 2807946   Dátum zverejnenia: 11.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.