Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Ponuka práce pre každého

TECHNICAL IT SUPPORT WITH ENGLISH AND GERMAN (REF. NO.: 3-10-21795/PF)


Place of work
Košice
Job description, responsibilities and duties
This is a unique opportunity in newly based international company in Kosice to provide on-going support as the Application Support specialist.

On this position you will be working in an international team, you will be involved in projects for international enterprise customers in Europe delivering 1st and/or 2nd level support for customers combining process consulting – based on ITIL – and tool implementation – according to SCRUM. Your daily communication with customers will be in german and english language.
Start date
by agreement
Other benefits
- Motivating salary and benefit package
- Work in an international company with new technologies, in modern office in the center of Kosice
- Agile development (Scrum)
- Opportunity to develop yourself (professional via hard and soft skills training, linguistic via language courses etc.)
- Work – life balance
- Various team events (Christmas Party, Tripping, Tours etc.)
Contract type
full-time
Information about the selection process
To apply for this position, please send us your CV.
We would like to thank all the applicants for their interest.
We will contact only candidates who match a profile we are looking for.

Thank you for your understanding.
Required education
University education (Bachelor's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and
German - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
- University Education in IT or technical field
- 2+ years of relevant work experience
- Experience with ITIL
- Knowledge of HTML, SQL and XML
- Basic knowledge in Java Script
- Basic understanding of enterprise architecture
- Spoken level of German and English
- Willingness to work in shifts
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 2758617   Dátum zverejnenia: 10.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.