Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Ponuka práce pre každého

PERSONNEL ADMINISTRATION SPECIALIST WITH POLISH (REF. NO.: 3-12-24373/PF)


Place of work
Košice
Job description, responsibilities and duties
This position will be responsible for the human resources (HR) system data integrity, maintenance, reporting and efficiencies while providing support to the HR department. This position is a great opportunity for an administrative, HR or payroll professional with excellent computer and analytical skills.

Your responsibilities will be:

- processing of employee personal data and company organizational structures
- providing support to local offices during the joining, on-boarding and leaving process
- support smooth entry and exit of employees, including administering background checks,
- coordinating with local office for new hire orientation and processing relevant paperwork,
- sharing HR/benefits information with new employees, and coordinating new hire processes
- ensure proper entry and maintenance of employee data and organizational structures into SAP
- perform periodic data audits to validate integrity of information
- generate and distribute reports and analytics
- serve as liaison between HR, IT and managers regarding the operation of systems and reports.
- provide information such as employment verifications and legal inquiries in accordance with labor laws and company policy
- manage and maintain personnel forms i.e job descriptions, performance appraisals, payroll forms
- contribute to operational improvement initiatives within the HR admin function
Start date
by agreement
Other benefits
Company offers competitive compensation and benefit programs in a casual work atmosphere
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/jobs/hr-office-legal-services/
Required education
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and
Greek - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
- Bachelor's or Master's degree in Finance & Accounting, Economics, Business
- FLUENT LEVEL OF ENGLISH IS A MUST
- ADVANCED LEVEL OF POLISH - IS A MUST
- Experience in international companies with focus on HR Admin, Employee Master Data or Payroll activities
- Experience in working in a service driven, customer oriented environment
- Beneficial / advantageous: working experience in an SSC
- Beneficial / advantageous: working knowledge of SAP
- Strong Excel Skills
- Beneficial / advantageous: knowledge of working in SAP / Oracle
- Experienced in using HR systems
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 2753965   Dátum zverejnenia: 6.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.