Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Ponuka práce pre každého

SENIOR JAVA DEVELOPER (REF. NO.: 1-10-16102/PF)


Place of work
Bratislava
Job description, responsibilities and duties
This is an excellent opportunity to work as a Senior Java developer in a well-established international company with start-up culture.

You would:
- Primary focus on Java back-end, but a good understanding of various JS based web front-ends is an essential part of the work
- Develop, document, deploy and maintain solutions written in JAVA and other related technologies
- Maintain and develop own JS web front-end and regularly ‘reverse engineer’ various 3rd party web front-ends
- Work on cloud-based web service with high levels of security
- Collaborate in the projects architecture and documentation
- Execute tests cases and tune applications
- Report on project and tasks
- Communicate with management, key-users, team members and suppliers
Start date
by agreement
Other benefits
Company offers attractive compensation package
Contract type
full-time
Information about the selection process
Are you interested in this position? Please fill in the contact form or send us your CV both in English and Slovak language with the ref. number in the subject of your application.

If you have had an interview in Grafton already, please contact your consultant directly via e-mail.For more related job opportunities visit www.grafton.sk/en/jobs/it-telecommunications/
Required education
Secondary with school-leaving examination
University education (Master's degree)
Skills

Language skills

English - Upper intermediate (B2)
Personality requirements and skills
You should have:

- 4+ years of experience with server side development in Java, J2EE and SQL databases
- Basic experience with Spring (and/or Java EE) and Maven.
- JavaScript (generic, Ajax, jQuery).
- Experience with Spring SQL data storage using local transactions
- Routine in extensive error handling, jUnit and end-to-end testing
- A knowledge of JPA 2.x (preferably EclipseLink), EJB / CDI, JAX-RS / Jersey
- Experience with HTML and CSS.

A plus is:
- MySQL
- Business process modelling (BPMN) and execution, especially Activiti or Camunda BPMN
- Wicket, JSF or Vaadin
- Javascript, jQuery
- Html parsing (e.g. jsoup) and JSON (jackson) serialization
- HTTP recording, e.g. Fiddler, wireshark or CharlesProxy, but any tool is good
- Java EE REST WS
- Experience with Direct Web Remoting (DWR), Google Charts and any client-side JS frameworks
- Scrum sprints (Kanban or any agile experience is welcome)
- Experience with mobile front-ends
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., IČO: 35 874 155, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 2734515   Dátum zverejnenia: 23.9.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.