Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Ponuka práce pre každého

PRODUKTOVÝ INŽINIER (REF. Č.: 1-30-23208/PF)


Miesto práce
Lozorno, Malacky
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Využite šancu byť súčasťou životného cyklu produktov a súčasne viesť svoj tím produktových inžinierov na pozícii PRODUKTOVÝ INŽINIER.

Vašou úlohou bude:

- zodpovednosť za riadenie zmenového a odchylkového konania
- účasť na „feasibilities studies“
- udržiavanie, aktualizácia a uvoľňovanie dokumentácie súvisiacej s výrobkom a nakupovanými dielmi
- kontrolovanie dodržiavania kvalitatívnych špecifikácií výrobku a jeho dielov
- spolupráca pri tvorbe kontrolných plánov a tvorbe zoznamu chýb výrobku
- aktualizovať výkresovú dokumentáciu nakupovaných dielov a hotových výrobkov
- definícia tolerančných pásiem
- komunikácia s vývojovým centrom
- vývoj produktu, DFMEA
- vývoj výrobnej technológie
Termín nástupu
dohodou
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Informácie o výberovom konaní
V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite prosím na uvedený email Váš životopis v slovenskom a anglickom jazyku. Referenčné číslo pozície uveďte do predmetu správy.

V prípade, že už máte svojho konzultanta, kontaktujte ho priamo (najlepšie mailom).Poštové ani faxové zásielky žiaľ, nemôžeme akceptovať. Ďakujem za porozumenie.
Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
Znalosti

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) a Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Kandidát by mal mať:

- Skúsenosti s analýzou designu a návrhom technických zmien
- Skúsenosti z automobilového priemyslu PODMIENKOU
- Anglický jazyk na pokročilej úrovni PODMIENKOU
- Schopnosť čítať výkresy, AutoCAD
- Nemecký jazyk na mierne pokročilej úrovni veľkou výhodou
- Skúsenosti s prácou v programe CATIA výhodou
- Technické vzdelanie
Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu.

Kandidát svojim podpisom dobrovoľne udeľuje spoločnosti Grafton Slovakia, s.r.o., IČO: 46113282, Obchodná 2, 811 01 Bratislava (ďalej len Grafton), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti Grafton dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami Grafton za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď mi spoločnosť Grafton sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi Graftonom a budúcim zamestnávateľom alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutí lehoty alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť Grafton osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť Grafton ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny.“ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb či prieskumov spoločnosti Grafton v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií.
Spoločnosť Grafton má v strednej a východnej Európe viac ako 30 pobočiek v 7 krajinách: Slovensko, Česká republika,
Poľsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko a Turecku a vo viac ako 10 krajinách má Grafton svoje partnerské spoločnosti.
Na Slovensku nájdete Grafton Recruitment Slovakia v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Košiciach.
ID: 2730464   Dátum zverejnenia: 20.9.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.