Charakteristika spoločnosti

Grafon pôsobí na trhu 25 rokov. Našou nosnou činnosťou je digitálna tlač vrátane ďalších služieb v oblasti reklamy.