Voľné pracovné pozície

 1. Poď k nám do Piešťan! Hľadáme Operátora vo výrobe - cínová vlnaVrbovská cesta, Piešťany5,5 EUR/hod.
 2. Buď náš Produktový špecialista a buduj s nami novú firmu v Piešťanoch!Vrbovská cesta, Piešťany1 200 EUR/mesiac
 3. Opravár priemyselnej elektroniky - analyzátorTrenčiansky kraj8,6 EUR/hod.
 4. Plánovač výrobyTrenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica1 200 EUR/mesiac
 5. Projektový manažérTrenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica2 100 EUR/mesiac
 6. Operátor vo výrobe - testovanieTrenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica5,7 EUR/hod.
 7. Opravár produktov v priemyselnej elektrotechnikeTrenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica6,7 EUR/hod.
 8. Pracovná príležitosť v Piešťanoch - Operátor osádzania dosiek plošných spojovVrbovská cesta, Piešťany5,5 EUR/hod.
 9. Skladník - vychystávanieTrenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica5,5 EUR/hod.
 10. Komponent inžinier - expert pre správu dátTrenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica1 600 EUR/mesiac
 11. Zmenový líder SMTTrenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica7,4 EUR/hod.
 12. Projektový manažér - pracovná príležitosť v PiešťanochVrbovská cesta, Piešťany2 100 EUR/mesiac
 13. Procesný špecialistaTrenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica1 300 EUR/mesiac
 14. Test inžinierVrbovská cesta, Piešťany1 800 EUR/mesiac
 15. Skladník - vychystávanieVrbovská cesta, Piešťany5,5 EUR/hod.
 16. IT ŠpecialistaTrenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica1 200 EUR/mesiac
 17. Test inžinierTrenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica1 800 EUR/mesiac

O GPV

GPV je globálna spoločnosť poskytujúca EMS (z anglického Electronics Manufacturing Services, teda služby výroby elektroniky) zameraná na svojich zákazníkov. Našou víziou je byť najdôveryhodnejším, najvýkonnejším a najlepším partnerom v oblasti EMS. So sídlom v Dánsku a výrobnými prevádzkami po celom svete poskytujeme komplexné riešenia v oblasti elektroniky, káblových zväzkov, mechatroniky a mechanickej montáže, vrátane návrhov, technickej podpory a aktivít v oblasti vývoja skúšok. Veríme, že výsledky vytvárajú ľudia. Let’s accomplish more together.