Charakteristika spoločnosti

Výroba, predaj prvkov pre stavebný priemysel. Výroba brán, výroba odvodňovacích systémov.