Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Gordic Collect, s.r.o. pôsobí v oblasti poskytovania služieb správy a vymáhania pohľadávok.