Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Gordana Glass, spol s.r.o. sa zaoberá prevažne tvorbou umeleckých diel zo skla. Viac na www.gordanaglass.com