Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa importom a distribúciou potravín.