Charakteristika spoločnosti

Všeobecná ambulancia pre dospelých.