Charakteristika spoločnosti

Sťahovacie a dopravné služby.