1 500 - 2 000 EUR

Projektový inžinier

Gnotec Čadca s. r. o.

Miesto práce
Podzávoz, Čadca-Podzávoz
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Celková mzda (brutto)
1 500 - 2 000 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Riadenie projektov počas jednotlivých fáz
- Plánovanie projektu s ohľadom na termíny, rozsah činností a rozpočtu
- Komunikácia so zákazníkmi, dodávateľmi a inými oddeleniami
- Špecifikácia technických parametrov, úprav alebo zmien
- Zabezpečenie projektovej dokumentácie a analýza projektových požiadaviek
- Sledovanie a hodnotenie procesov z hľadiska termínov ako aj efektivity, kvality a
priebežná kontrola nákladov
- Analýza rizík projektu
- Vypracovanie cenovej ponuky
- Komplexná administratíva projektov v podnikovom informačnom systéme
- Riadenie projektového tímu
- Vypracovanie a odsúhlasenie APQP plánov so zákazníkmi a zabezpečenie ich
dodržiavania v rámci projektu
- Rozvoj vzťahov s pridelenými zákazníkmi
- Účasť na cenových jednaniach v rámci sériovej výroby

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Dohodou

Zamestnanecké výhody, benefity

flexibilná pracovná doba

Informácie o výberovom konaní

Vašu žiadosť spolu so životopisom v slovenskom a anglickom jazyku prosím zasielajte na e-mailovú adresu:
[email protected]
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou Gnotec Čadca s.r.o., so sídlom: Podzávoz 2824, 022 01 Čadca, IČO: 47254556, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 62388/L (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a/alebo dotazníku.

Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“) povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva spoločnosť Gnotec Čadca s.r.o., so sídlom: Podzávoz 2824, 022 01 Čadca, IČO: 47 254 556, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 62388/L, (041/3700111, [email protected]),
b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR,
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté sprostredkovateľom poskytujúcim spoločnosti služby v oblasti mzdovej a personálnej agendy, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, spracovania účtovných dokladov, lekárskych prehliadok zamestnancov,
d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; ich uchovávanie aj po skončení výberového konania je podmienené udelením Vášho súhlasu; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

strojársky, ekonomický

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2 roky v automobilovom priemysle na danej pozícií
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Zodpovednosť
Flexibilita
Samostatnosť
Tvorivosť/kreatívnosť
Tímová spolupráca
Orientácia na ciele
Prax v automobilovom priemysle výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Gnotec Group je rýchlo rastúci výrobca kovových súčiastok pre automobilový priemysel a úžitkové vozidlá. Naše podniky v Číne, na Slovensku, vo Švédsku a v USA ponúkajú najmodernejšiu technológiu automatického lisovania, zvárania a montáže. Vysoký stupeň automatizácie, štíhla výroba, neustále zlepšovanie a "Zero defect" princíp je našou DNA v každom závode, vykonávaná vysoko kvalifikovanými zamestnancami.
Viac informácií na: https://gnotec.com/

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Gnotec Čadca s. r. o.
Podzávoz 2824
022 01 Čadca

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Šarlota Lapošová
Tel.: +421413700111
E-mail: poslať životopis
ID: 1360960   Dátum zverejnenia: 9.9.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Dohodou