Charakteristika spoločnosti

Maloobchod s elektronickými súčiastkami. Stabilná medzinárodná dynamicky sa rozvíjajúca firma so sídlom v Prahe a v Bratislave. Firma sa špecializuje na dovoz a distribúciu elektrotechnických komponentov. Zákazníkmi spoločnosti sú rádioamatéri, servisné organizácie, maloobchodné predajne a výrobné firmy. Patríme na Slovensku aj v Čechách medzi troch najväčších distributérov elektrotechnických súčiastok.