Charakteristika spoločnosti

Business for Business prekladateľská agentúra zameraná na technické, medicínske, marketingové a iné jazykové preklady pre firemných klientov. Ďalej poskytujeme tlmočnícke služby, tlmočnícku techniku, tlmočenie po telefóne, grafické úpravy dokumentov a konzultácie. Našim klientom prinášame najnovšie technológie v oblasti jazykových prekladov a odborné znalosti našich prekladateľov a tlmočníkov.