Charakteristika spoločnosti

Veľkoobchod potravín a maloobchodné prevádzky