Charakteristika spoločnosti

Dopravno-špedičná spoločnosť zaoberajúca sa medzinárodnou nákladnou automobilovou dopravou, pôsobiaca na trhu od roku 1993. Spoločnosť disponuje vlastným vozovým parkom.