Charakteristika spoločnosti

Global Water Partnership Central and Eastern Europe je mimovládna organizácia, ktorá pomáha od roku 1998 budovať a rozvíjať princípy efektívneho vodného hospodárstva, legislatívy a stratégií, súvisiacich s inštitucionalizovaním vodného hospodárstva.

Zobraziť celú charakteristiku
Do siete Global Water Partnership v regióne strednej a východnej Európy patrí 12 krajín – Bulharsko, Česká Republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.

Global Water Partnership Central and Eastern Europe na Slovensku pôsobí od roku 2003.

Skryť celú charakteristiku