Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa vykonaním Technickej, emisnej kontroly a kontroly originality.