Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá dlhé roky činnosťou v oblasti hotelierstva a gastronómie v Košiciach.