Charakteristika spoločnosti

Global Facility a.s. je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami v oblasti komplexnej správy nehnuteľností s celoslovenskou pôsobnosťou/rôzne typy objektov ako administratívne budovy a centrá, banky a finančné inštitúcie, priemyselné parky, inštitúcie verejnej aj štátnej správy.