Charakteristika spoločnosti

Nadnárodná výskumná farmaceutická spoločnosť.