Charakteristika spoločnosti

Sme tím Workouts, ktorý sa venuje osobnému trénovaniu a súkromným tréningom. Hlavným základom sú celotelové cviky s vlastnou váhou (drepy, kliky, zhyby…), ktoré najmenej poškodzujú kĺbové aparáty a sú prirodzenejšou formou cvičenia ako cviky na strojoch či s činkami. Najväčší dôraz kladieme na technické prevedenie jednotlivých cvikov, ktoré je absolútne prvoradé keď chce človek dosiahnuť svoj cieľ. Pri tréningoch nám záleží na tom, aby sa ľudia dozvedeli čo najviac informácií, s čím súvisí aj konečný cieľ naučiť klienta cvičiť rovnako efektívne aj samého. Ďalej klientom vysvetľujeme princípy zdravej výživy a personalizovaný stravovací plán.

Ponuky práce: GL Consulting s. r. o.

1 - 1 z 1