Charakteristika spoločnosti

Výstavba a servis čerpacích staníc pohonných hmôt a priemyselných stavieb.