Gi Group je jednou z najvýznamnejších celosvetových spoločností, ktorá poskytuje služby zamerané na rozvoj trhu práce.

Pôsobí v oblasti získavania stálych a dočasných zamestnancov, vyhľadávania a výberu, HR poradenstva a vzdelávania, ako aj v oblasti doplnkových služieb.

Vďaka našej aktívnej prítomnosti a strategickým partnerom, sme prítomní vo viac ako 57 krajinách Európy, Afriky, Ázie a Ameriky. Gi Group je jednou z najväčších personálnych agentúr v celosvetovom meradle.