Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť GfK disponuje najväčším spotrebiteľským panelom na Slovensku a v Českej Republike. Touto metódou vie GfK komplexne a kontinuálne monitorovať, ako sa správajú spotrebitelia v oboch krajinách, teda v Českej republike a na Slovensku. Monitorovanie prebieha metódou GfK InHome Scanning, ktorá ako jediná v krajine zaisťuje komplexné sledovanie celého nákupného košíka FMCG trhu, pokrytie všetkých distribučných kanálov konzistentne, vysokou kvalitou a rýchlosťou, s ktorou sú dáta získavané k ďalšej analýze. Poskytuje tak jedinečný zdroj informácii o nákupnom správaní slovenských domácností.

Zobraziť celú charakteristiku
GfK je tiež vlastníkom najväčšieho maloobchodného panelu pre technický spotrebný tovar na svete, ktorý zahŕňa približne 500 000 predajní a 10 000 internetových obchodov. Skúmame, čo sa predáva, kde a kedy, zisťujeme, aké majú produkty našich zákazníkov miesto na trhu so spotrebným tovarom. Tento panel je určený pre dodávateľov a retailerov, od makro pohľadu až po úroveň jednotlivých modelov, na mesačnej a dokonca až na týždennej báze a to za tradičný i internetový predaj.

Medzi ďalšie služby patriace do portfólia GfK spadá tiež široké portfólio syndikovaných a ad-hoc riešení (trackovacích aj jednorázových), zahŕňajúcich napríklad výskumy značky a komunikácie, analýzy trhových segmentov a trhových trendov, zákazníckeho správania (U&A), nákupného rozhodovania, efektivity promočných aktivít, optimalizácie predajných miest a distribučných sieti, segmentácie, geomarketingové riešenia, poradenstvo k obchodným stratégiám, apod. Tieto typy projektov sú zabezpečované GfK Czech, s.r.o., prípadne z ďalších pobočiek siete GfK.
Pre podrobnejšie informácie, prosím, navštívte našu web stránku: ww.gfk.com/sk.

Skryť celú charakteristiku