Ponuky práce: GfK Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť GfK Slovakia je lídrom na trhu marketingového prieskumu a poradenstva. Svojim klientom 25 rokov poskytuje prvotriedne služby a analýzy s vysokou pridanou hodnotou.

GfK Slovakia je súčasťou celosvetovej siete GfK, ktorá je 4. najväčšou spoločnosťou na svete zaoberajúcou sa prieskumom trhu. Jej aktivity pokrývajú obchodné sektory - Consumer Experience a Consumer Choices. Pre podrobnejšie informácie prosím navštívte našu web stránku: www.gfk.com/sk.

Vaše osobné údaje zaslané v rámci odpovede na vybranú pracovnú ponuku, resp. uvedené v životopise bude spracovávať spoločnosť GfK Slovakia, s.r.o. so sídlom Račianska 153, 831 54 Bratislava, IČO: 00 602 272 („prevádzkovateľ“) v súlade so z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“), na účely vedenia evidencie a prípadného oslovenia uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom spracovávania je § 10 ods. 3 písm. b) a Váš dobrovoľný súhlas . Prevádzkovateľ môže poskytnúť údaje svojmu sprostredkovateľovi, najmä spoločnosti GfK Czech, s.r.o., a to výlučne za rovnakým účelom. Údaje nebudú predmetom cezhraničného toku (§31 zákona) ani nebudú zverejňované. Máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať najmä informácie o spracovávaní Vašich údajov, zoznam údajov, opravu nesprávnych/neúplných/neaktuálnych údajov a likvidáciu údajov, ak skončil účel spracovávania. Ďalšie Vaše práva upravuje § 28 zákona. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese GfK Slovakia, s.r.o. uvedenej vyššie, alebo e-mailom na jana.kneblova@gfk.com.
Odoslaním Vašich osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi svoj súhlas, aby Vaše osobné údaje spracovával na účely a v rozsahu tak, ako je uvedené vyššie, a na dobu, po ktorú bude trvať účel spracovávania údajov.

Aktuálne ponuky práce

1 - 1 z 1

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis