Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje poradenstvo v gastronómii.