Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti fyzioterapie, liečebnej rehabilitácie , balneóogie.