Charakteristika spoločnosti

Gesteem sa primárne zameriaval na IT služby, obchodné spravodajstvo a poradenstvo. Založenie slovenskej pobočky v roku 2013 viedlo k rýchlemu nárastu outsourcingu a offshore služieb. V roku 2016 boli spoločnosti rebrandingované tak, aby všetky názvy obsahovali GS (Global Services). Od roku 2017 pokračujúca transformácia spoločností s ručením obmedzeným na akciové spoločnosti podporuje expanziu na nové trhy a zakladanie holdingovej štruktúry spoločnosti.