Charakteristika spoločnosti

Gerath Agentur GmbH je firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva, elektromontáži a dodávok pre stavby priemyselného typu ale aj bytovú výstavbu.