Charakteristika spoločnosti

GEOtest, a.s. Brno je spoločnosť s viac ako 50 ročnou históriou, zamestnávajúca vyše 150 zamestnancov, ktorá sa pre svoju vysokú odbornosť a kladné hospodárske výsledky stala lídrom v geológií v Čechách. Okrem materskej organizácie so sídlom v Brne má spoločnosť niekoľko dcérskych firiem doma i v zahraničí. Vynikajúca odbornosť spoločnosti je ukotvená práve v kvalitných zamestnancoch s množstvom autorizácií, osvedčení a odborných spôsobilostí, na ktorých sme patrične hrdí. Poskytujeme široké spektrum konzultačných, poradenských, expertných a dodávateľských služieb v ekologických odboroch, v hydrogeologii, v inžinierskej geológií a geotechnike. Ponúkame takisto služby akreditovaných hydrochemických laboratórií a laboratórií mechaniky zemín.

Ponuky práce: GEOtest, a.s. - organizačná zložka

1 - 1 z 1