Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť GEOS Košice, s.r.o., vznikla v marci 2005 ako nástupnícka organizácia združenia fyzických
osôb GEOS, ktoré úspešne podnikali v oblasti geodézie a katastra nehnuteľnosti od roku 1999.
Pôsobíme v rámci celého Slovenska. V súčasnosti má naša spoločnosť piatich kmeňových zamestnancov
a niekoľko externých spolupracovníkov.

Ponuky práce: GEOS Košice, s.r.o.

1 - 1 z 1