Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Geneton, s.r.o. vykonáva prípravu a následnú analýzu DNA vzoriek na najmodernejších zariadeniach v jednom z najlepšie vybavených laboratórií na Slovensku. Vedecký tím spoločnosti je zložený zo špičkových odborníkov na molekulárnu biológiu a genetiku. Okrem výskumu sa venuje aj poskytovaniu genetických testov pre širokú verejnosť.

Zobraziť celú charakteristiku
INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
V súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov („Nariadenie“) Vás spoločnosť Geneton, s.r.o., so sídlom Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, IČO: 36285595, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 39782/B („Spoločnosť“), týmto ako dotknutú osobu informuje, že spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu poskytnutom vo Vami zaslanom životopise („Osobné údaje“) prostredníctvom webového portálu www.profesia.sk, prevádzkovaného spoločnosťou Profesia, spol. s r.o., IČO: 35 800 861, ktorá je v postavení ďalšieho sprostredkovateľa, za účelom uzatvorenia predmetného pracovnoprávneho vzťahu uvedeného v tejto ponuke, a to na základe potreby opatrení pred jeho uzatvorením v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Ďalšie informácie o spracúvaní Osobných údajov sú dostupné na:
http://geneton.sk/wp-content/uploads/2019/05/Geneton_GDPR_SK.pdf

Ak súhlasíte, aby Vaše Osobné údaje boli spracúvané aj pre prípad iného voľného pracovného miesta, uveďte prosím priamo vo Vašom životopise, motivačnom liste alebo emaile zaslanom Spoločnosti nasledovný súhlas:
„Ako dotknutá osoba podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov súhlasím, aby (i) spoločnosť Geneton, s.r.o., IČO: 36285595, ako samotný predmetný zamestnávateľ spracúvali moje osobné údaje v rozsahu, v ktorom sú uvedené v mnou zaslanom životopise prostredníctvom webového portálu www.profesia.sk prevádzkovaného spoločnosťou
Profesia, spol. s r.o., IČO: 35 800 861, ktorá je v postavení ďalšieho sprostredkovateľa, za účelom vytvorenia evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prípad potreby obsadenia akéhokoľvek voľného pracovného miesta zodpovedajúceho mojej kvalifikácii v rámci spoločnosti Geneton, s.r.o., a to na obdobie 10 rokov od udelenia tohto súhlasu.“

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: Geneton, s.r.o.

1 - 1 z 1