Odborný radca v stálej štátnej službe,

Generálna prokuratúra SR

Miesto práce
Štúrova 2, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.02.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
775

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku;
Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí, odborná príprava podkladov na rozhodovanie na vymedzenom úseku:
- tvorba mesačných výkazov o nadčasoch a pohotovostiach vodičov, koordinácia autoprevádzky za účelom ich hospodárneho a účelného využitia, zabezpečovanie poistenia služobných motorových vozidiel a servisu služobných motorových vozidiel, vyhotovovanie písomných dohôd o zverení služobných motorových vozidiel a dohôd o hmotnej zodpovednosti, vykonávanie kontroly úplnosti dokumentácie o autoprevádzke, vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov a kontrola zásad hospodárnosti v autoprevádzke, príprava podkladov pre verejné obstarávanie v oblasti autoprevádzky, zabezpečovanie skenovania zmlúv, objednávok a faktúr, anonymizácia objednávok, faktúr a zmlúv a ich zverejňovanie.

Informácie o výberovom konaní

Na účely výberového konania uchádzač predloží:
1. písomnú vlastnoručne podpísanú žiadosť o zaradenie do výberového konania, v ktorej uvedie dátum narodenia a dátum skončenia prípravy na povolanie (ako aj telefonický kontakt, prípadne mailovú adresu),
2. profesijný životopis,
3. motivačný list,
4. úradne osvedčenú kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o vzdelaní,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace alebo údaje potrebné na jeho vyžiadanie,
6. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
7. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
8. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
9. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
10. vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: vek najmenej 18 rokov a menej ako 30 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ukončené najneskôr pred dvoma rokmi), ovládanie štátneho jazyka.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy

Adresa spoločnosti

Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
https://www.genpro.gov.sk/

Kontakt

ID: 3572932   Dátum zverejnenia: 8.1.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   775